Audit – verejný sektor

Audit je tímová práca, veľkosť tímu závisí od rozsahu práce, ktorú je potrebné u klienta vykonať. Pri stanovení ceny vychádzame z rozsahu práce a sadzieb za prácu audítora, senior asistenta audítora, asistenta audítora. Rozsah práce závisí od majetku a príjmov klienta, špecifických podmienok a požiadaviek klienta.

Pre približnú kalkuláciu cien môžete využiť nasledovné kalkulačky:

 

Kalkulácia cien

 

Audit – verejný sektor

Euro
Euro
Osoba
Orjentačná cena je: Euro