Váš partner pre audit, znalectvo a certifikáciu

Spoločnosť GemerAudit spol. s r.o. je stredne veľkou audítorskou spoločnosťou. Predmetom našej činnosti je auditorstvo, ekonomické a daňové poradenstvo, znalecká činnosť, certifikácia systémov manažérstva. O našich klientov sa starajú odborníci v kanceláriách v Rožňave a Nitre.

Sme profesionálnu spoločnosť s erudovaným prístupom riešenia problémov našich klientov a profesionálnym vykonávaním auditu.

Dôkazom úspešnosti sú naši spokojní zákazníci.