Certifikacia

Pri výkone certifikačných činností používa ACO tieto ceny služieb :

 
 a) malé organizácie (do 50 zamestnancov)

 

1. posúdenie dokumentácie do 670 EUR (20 184,42 Sk)

 

2. vykonanie predauditu do 830 EUR (25 004,58 Sk)

 

3. vykonanie auditu do 1330 EUR (40 067,58 Sk)

 

4. vykonanie dohľadu do 1000 EUR (30 126,00 Sk)

 

b) stredné organizácie (od 51 do 500 zamestnancov)

 

1. posúdenie dokumentácie do 1160 EUR (34 946,16 Sk)

 

2. vykonanie predauditu do 1330 EUR (40 067,58 Sk)

 

3. vykonanie auditu do 2000 EUR (60 252,00 Sk)

 

4. vykonanie dohľadu do 1500 EUR (45 189,00 Sk)

 

c) veľké organizácie (nad 500 zamestnancov)

 

1. posúdenie dokumentácie do 1500 EUR (45 189,00 Sk)

 

2. vykonanie predauditu do 1660 EUR (50 009,16 Sk)

 

3. vykonanie auditu do 2325 EUR (70 042,95 Sk)

 

4. vykonanie dohľadu do 1830 EUR (55 130,58 Sk)

 
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa rozsahu prác. Ceny za recertifikačné práce môžu byť znížené až o 15 % z pôvodnej ceny.