Znalectvo

Odmena znalca je stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR na 13,28 € / h.